Skip to main content

Onze zorgboerderij heeft er een mooie zomer opzitten. Na de tegenslagen die de Corona meebracht, was het succes van de boerderijkampen in de zomermaanden meer dan welkom. Op deze kampen ontvingen we een 20-tal kinderen (met en zonder bepaalde problematiek) om hen een hele dag activiteiten voor te schotelen. Hierbij stonden zowel creativiteit, spel en plezier als leren over het boerderijleven op de dagelijkse planning. Het was een verademing om de inschrijvingen vlot te zien binnenkomen en de positieve feedback te ontvangen. En nu verder…

Kennismaken met het boerderijleven

Met opstart van het nieuwe academiejaar zijn we ook dit jaar in samenwerking getreden met een aantal hogescholen. Studenten van verschillende opleidingen zullen, steeds vanuit hun eigen invalshoek de zorgboerderij en het landbouwbedrijf vooruithelpen. Enerzijds ontvangen we een aantal stagiaires. Zij zullen de werking, activiteiten en doelgroepen verder kunnen uitwerken en efficiënt laten verlopen. Anderzijds zijn we het onderwerp van een bachelorproef. Zij gaan dan weer de commerciële en financiële kant uitwerken en perfectioneren.

Blij op de boerderij

Daarnaast zijn we ook meteen aan de slag gegaan om de activiteiten voor het najaar op punt te stellen. Om te beginnen organiseren we in de herfstvakantie opnieuw een boerderijkamp. Daarnaast zullen ook dit jaar ‘Blij op de boerderij’-trajecten doorgaan. Deze gaat met een groepje kinderen activiteiten organiseren die de veerkracht en het zelfvertrouwen versterken. Dit aan de hand van de positieve psychologie. Na de feestdagen plannen we deze trajecten uit te breiden. Op die manier kunnen we ons doelpubliek uitbreiden en nog meer personen opvangen. We trachten bijvoorbeeld een meerdaagse workshop voor jongvolwassenen op te starten waarin we ook met hen aan de slag gaan rond veerkracht, faalangst en andere dagdagelijkse thema’s die voor hen van toepassing zijn. 

Vervolgens hopen we, binnen het lopende PDPO-project, binnenkort te starten met een coaching traject met behulp van paarden. Uiteraard hebben we hiervoor de nodige kennis en vaardigheden nodig. Hiervoor is een geregistreerde en erkende opleiding, gevolgd door vormingsmomenten, de ideale weg!

Zoals u leest is er op onze zorgboerderij steeds wat te beleven. We zitten nooit stil en streven steeds naar verbetering en groei binnen onze organisatie.