Skip to main content

De laatste dagen kregen we de zon niet te zien, of toch niet dat ik me kan herinneren. Het zijn grijze, donkere dagen – de kortste dagen van het jaar ook. Op onze boerderij zou het dan ook de rustigste periode van het jaar moeten zijn, maar koud is het nog niet echt geweest… Dat maakt dat we eigenlijk continu bezig blijven: verschillende soorten kolen vind je nog terug op het veld: rode, witte, savooi-, krul-, chinese kolen, en ja zelfs nog winterbloemkolen vind je buiten… En ja hoor, in het najaar werden er al echte Mechelse bloemkolen opgezaaid, die nu al geplant kunnen worden. Iets waar we nog steeds trots op zijn en waarmee we een verschil willen maken met andere landbouwbedrijven. Vandaar dat ook ons logo een bloemkool is.

West-Vlaanderen vs. Mechelen

België kent twee grote bloemkoolstreken : West-Vlaanderen en de regio Mechelen/Klein-Brabant, waar wij zitten. Het merendeel van de kolen die in West-Vlaanderen geteeld worden, is bestemd voor de industrie. In Mechelen ligt meer de focus op de verkoop via de veiling Belorta en de korte ketenverkoop zoals boerenmarkten en hoevewinkels zoals wij doen. Typisch voor het Mechelse is dat het veld is opgedeeld in ‘gewenten’ of ‘bedden’: lange verhoogde stroken met geulen tussen. De grond in Mechelen is namelijk zwaarder en natter dan in Klein-Brabant en West-Vlaanderen, en op deze manier kan de regen makkelijker wegstromen over de grond, zodat de bloemkool niet te veel water krijgt en verrot en er ook heel gericht meststoffen gegeven kunnen worden. Een win-win dus!

Van zaadje tot kool

Waarom is onze bloemkool nu zo anders?  Begin oktober zaaiden we de eerste zaadjes. Eens de zaadjes voldoende gekiemd hebben, rond januari, kunnen we ze heel voorzichtig plukken. Dan worden ze in een plastieken pot geplant, waarin ze nog kunnen verder groeien. Die pot blijft wel nog een tijdje in de serre. Pas wanneer de plantjes sterk genoeg zijn, en het weer het toelaat, gaan de potten naar buiten. Dit jaar staan onze kappen nu reeds vol met planten, waar ze in ongeveer drie maanden uitgroeien tot volwaardige kolen. 

Onze boerderij, een plaats waar we mensen samenbrengen

Van vrijdag tot en met zondag hebben we op ons bedrijf 7 rechtstreekse verkoopsmomenten. Dat maakt dat het voor ons steeds erg druk is om alles marktklaar te krijgen. Gelukkig krijgen we dan ook hulp. We hebben dit jaar 6 stagiairs die meer willen te weten komen hoe je nu zo’n verschillende teelten zet, zelf rechtstreeks je producten best vermarkt en hoe je mensen uit kwetsbare groepen kan betrekken. 

We hebben er vrijwillig voor gekozen om ook een zorgboerderij te zijn om een waardevolle tijdsbesteding aan te bieden aan mensen uit kwetsbare groepen. Deze mensen vinden er rust en houvast en kunnen even al hun energie kwijt. Doordat we een vaste plek met een vast dagritme aanbieden, ervaren deze jongeren veiligheid en vertrouwen. Per seizoen kunnen ze nieuwe dingen ontdekken en voeren ze verschillende taken uit, passend bij ieders behoefte. Door het zorgen voor de paarden en planten vergroot hun eigenwaarde, omdat men voor één keer niet degene is die zelf geholpen moet worden en dit geeft ons zeer veel voldoening! Onze zorgboerderij in Koningshooikt is maatschappelijk gezien dan ook heel belangrijk. Het maakt ons ‘anders’ dan een gewone landbouwbedrijf. Bovendien is het verrichte werk op ons bedrijf zicht- en tastbaar en dat geeft veel voldoening, zowel voor ons als voor de gasten en het is onze manier om ons steentje bij te dragen aan een warmere maatschappij! Een bewuste keuze waar we elke dag een stukje aan schrijven…